Lone Pine Mezarlık Ve Anıtı

Kabatepe’den Conkbayırı yönüne doğru çıkışta Kanlısırt Mevkii’nde bulunmaktadır. 25 Nisan günün sabahı düşman buraya çıkarak üç topumuzu zapt etmiş, bu sırt ve toplar ancak saat 4:30’a kadar Türklerin eline geçebilmişti. Bu sırtı ellerinde tutmak isteyen düşman çok kayıp vermiş ve bunun anısına bu abide dikilmiştir. 25 Nisan’da İngilizler buraya çıktıklarında tek bir çamla karşılaştıklarından –Tek Çam-anlamına gelen Lone  Pine adını vermişlerdir. Her iki taraftan da binlerce askerin canına mal olan Kanlı Sırt üzerindeki çarpışmalar, genelde siper savaşları şeklinde geçmiştir. Bu bölgedeki karşılıklı siper hatları, muharebelerin sonuna kadar 6–10 Ağustos 1915 günlerindeki Kanlı Sırt Muharebesi sonucunda aldığı şekliyle kalmıştır.
Lone Pine Anıt-Mezarlığı içindeki şapel şeklindeki yapının bulunduğu nokta, Şehitler Tepesi olarak tanımlanan küçük bir yükseltinin bulunduğu yerdir. Muharebeler sonrasında bu noktaya, Arıburnu Cephesi’nin sol kanadından sorumlu olarak görev yapan 16. Tümen’in anısına, Türk tarafınca bir anıt yaptırılmıştır. Ancak söz konusu anıt, işgal döneminde Lone Pine Anıt-Mezarlığı yapılırken tamamen yıkılıp, yok olmuştur. Mezarlıkta yatanların çoğu Avustralyalıdır. Diğerleri Yeni Zelandalı ve savaşa katılan az sayıda Amerikan askerinden biri de burada yatmaktadır. Kimliği bilinen 668, kimliği belirsiz 499 kişi ile 1167 gerçek mezara sahiptir. Buna karşılık mezarı bilinmeyen, denizde defnedilen 4936 askerleri de bu merkez mezarlıkta anılmaktadır. Onlarla birlikte toplam 6103 askerin hatırası Lone Pine Mezarlığı’nda yaşatılmaktadır.


Lone Pine Mezarlık Ve Anıtı Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Yurtsev Yarici

0 yorum:

Yorum Gönder