Damakçılık Bayırı Kitabesi

Anafartalar köyüne varmadan, içeriye doğru kıvrılan ana yolun 50 m. Sağında bulunan kitabe, Çatlakdere’nin sol yamacına, Damakçılık Bayırı’nın kuzey batısına denk düşüyor. Kocaçimen tepeyi hedefleyen Müttefik kuvvetlerinin önündeki önemli bir bağlantı noktası konumunda olan Damakçılık Bayırı ve civarı, 9–21 Ağustos tarihleri arasında kanlı çarpışmalara sahne olmuştu. Bu muharebelerde Türkler yaklaşık 2500 kişi, İngilizler 4500 kişi civarında zayiat vermişlerdi. Kitabenin üzerinde şu ifade yer almaktadır;,
“Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal 7. Tümeni 9 Ağustos 1915 günü Damakçılık Bayırına taarruz ettirerek Anzac Kolordusunun 9. İngiliz Kolordusu ile işbirliğini ve Kocaçimen tepe yönünde belirecek tehlikeyi önledi.”

Damakçılık Bayırı Kitabesi Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Yurtsev Yarici

0 yorum:

Yorum Gönder